Duurzaam & Gezond

Aandacht voor duurzaamheid en gezondheid is nodig om onze gebouwen en gebieden, toekomstbestendig en waardevast te maken.

Wanneer een overheid of bedrijf het heeft over duurzaamheid, gaat het vaak over energie(neutraliteit). Door het steeds verder aanscherpende beleid van de overheid ligt hier een grote uitdaging. Hoe pakken we dit aan bij hoogbouw of bij gebiedsontwikkeling, vooral wanneer er niet altijd gebruik kan worden gemaakt van een WKO en wanneer het dakoppervlak te klein is voor alle duurzame energieopwekking? 4THECITY denkt samen met ontwikkelaars en gemeenten mee over duurzame gebouw- en gebiedsconcepten die uitgaan van energieneutraliteit (nul op de meter).

Naast energie wordt materiaalgebruik en circulair omgaan met grondstoffen steeds belangrijker. 4THECITY werkt in verschillende projecten aan gebouw- en productinnovaties die er toe bijdragen dat grondstoffen worden bespaard en afvalstoffen worden beperkt.

Gezondheid is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Steden waarin duurzaam vervoer is, ruimte is voor voetgangers en fietsers, de luchtkwaliteit goed is en geluidoverlast beperkt wordt, dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Ook binnen gebouwen kan er van alles gedaan worden om de gezondheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van trapgebruik, het introduceren van groen in de gebouwen, gedoceerde ventilatie, het toepassen van een circadiaan lichtritme en het gebruik van materialen die een lage uitstoot van schadelijke stoffen hebben.

4THECITY maakt gebruik van de kennis en expertise die is opgedaan binnen onder meer BREEAM en de Well Building Standard. Daar waar dit meerwaarde biedt, bijvoorbeeld wanneer er financiƫle voordelen zijn, wordt certificering meegenomen en maakt dit integraal onderdeel uit van het ontwikkelproces.

Breeam international well building institute