Maatschappelijk vastgoed

4THECITY ontwikkelt vastgoed voor gemeenten, de zorgsector en andere instellingen. Vanuit de overtuiging dat met goede concepten gebouwen ontstaan waarin mensen graag wonen, verzorgd worden, leren, werken en genieten.

Het doel van 4THECITY is dat gebouwen optimaal functioneren. Dat ze echt ondersteunend zijn aan het 'primaire proces' dat in deze gebouwen centraal staat. Dit levert zorggebouwen op met een 'healing environment', frisse scholen en inspirerende cultuurgebouwen.

Er moet in de maatschappelijke sector vaak gewerkt worden met beperkte budgetten. Het gaat dan ook om het maken van een integrale afweging tussen gebruiksgemak, uitstraling, duurzaamheid en betaalbaarheid. Bij de ontwikkeling van gebouwen worden naast de investeringskosten de exploitatiekosten integraal meegenomen. 4THECITY kan ondersteunen bij het financieren en in belegging brengen van het vastgoed. Al met al levert dit gebouwen op met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

4THECITY ontwikkelt regelmatig gebouwen waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheden gaan samenwerken. Bij deze gebouwen is beleving een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor worden op maat concepten ontwikkeld. Flexibiliteit, indeelbaarheid en aanpasbaarheid van functies in de tijd zijn randvoorwaarden. Voorbeelden zijn het Biosintrum in Oosterwolde en het Innovatiepaviljoen op de Floriade Almere 2022.

4THECITY ontwikkelt duurzaam. Hierbij wordt gekeken naar het zo laag mogelijk houden van het energieverbruik, maar ook naar de toepassing van duurzame materialen, het hergebruik ervan in gebouwen en hun omgeving en de flexibiliteit in gebruik. Hierbij staat niet het label of het certificaat centraal, maar het uiteindelijke resultaat, het gemak en plezier van de gebouwgebruiker.

4THECITY wil samen met stakeholders op het gebied van ontwikkeling, financiering en belegging helpen om het verschil te maken. Zij kan beperkt risicodragend of op basis van fee-ontwikkeling zorg dragen voor het gehele proces vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van projecten.