Projecten

Floriade Almere 2022

In opdracht van Floriade BV coördineert 4THECITY de ontwikkeling en realisatie voor deze nieuwe wereldtuinbouwtentoonstelling. Hoofdthema's voor de nieuwe Floriade zijn Feeding, Greening, Healthying en Energising the City. In samenwerking met Amvest, die in het Floriadegebied een woonwijk van 660 woningen realiseert, wordt deze 7de Floriade vormgegeven. Met onder meer een arboretum, landenpaviljoens (Green Embassies), logiesgebouwen en een innovatiestraat (iStreets) die na de Floriade allen deel gaan uitmaken van de woonwijk. In 2022 moet deze stad van de toekomst tijdens het expojaar gaan leiden tot een ongekende bezoekerservaring.

Status: ontwikkeling & Realisatie

Herontwikkeling Het Dorp Siza

In opdracht van zorginstelling Siza begeleidt 4THECITY de ontwikkeling van een duurzaam energieconcept voor het gehele gebied van Het Dorp in Arnhem. Naast woningen voor cliënten van Siza maakt de ontwikkeling van commerciële woningen, appartementen en andere voorzieningen deel uit van de herontwikkeling van het gebied. Het energieconcept wordt ontwikkeld als Energy Service Company (ESCo) en wordt gefinancierd door Siza en bancaire instellingen. Doelstelling is om het gehele gebied energieneutraal te maken en een concept door te voeren dat leefkwaliteit van de bewoners van Het Dorp verbetert.

Status: realisatie

Nieuwbouw De Zandakkers

In opdracht van Stichting Samen Zorgen wordt door 4THECITY in Herveld een woonzorggebouw ontwikkeld met 35 woonzorg appartementen. De huidige accommodatie voldoet niet meer aan de moderne wensen en eisen van bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg. Met oog voor de omgeving wordt een ‘healing environment’ gerealiseerd voor de ouderen met een zorgvraag uit Herveld-Andelst en omgeving. Duurzaamheid, flexibiliteit, inpasbaarheid en betaalbaarheid zijn kernbegrippen bij de ontwikkeling. 4THECITY is verantwoordelijk voor het ontwikkel- en ontwerptraject, de bestemmingsplanprocedure en de realisatie van het gebouw.

Status: ontwikkeling

Conceptontwikkeling abdij Rolduc

In opdracht van de gemeente Kerkrade en IBA Parkstad (Internationale Bauausstellung) heeft 4THECITY in samenwerking met UrbanBlue een nieuw concept ontwikkeld voor dit grootste Rijksmonument van Nederland, dat in de tijd terug gaat tot het jaar 1106. Uitgaand van de huidige kwaliteiten van de gebouwen en het omliggende gebied is een concept vormgegeven op het snijvlak van onderwijs, conferentie, hospitality, wonen en beleven. Samen met onderwijsinstellingen uit Nederland en daarbuiten, het bedrijfsleven en andere initiatieven dienen nu deze thema’s die zich richten op duurzaamheid, gezondheid en leefkwaliteit, te worden uitgewerkt.

Status: afgerond

Innovatiepaviljoen Floriade

In 2022 start de nieuwe Floriade in Almere. In opdracht van en in samenwerking met de provincie Flevoland begeleidt 4THECITY de ontwikkeling, aanbesteding en realisatie van het 1e paviljoen op de Floriade: het Innovatiepaviljoen. Dit paviljoen moet plek gaan bieden aan onderwijsinstellingen en bedrijfsleven uit Almere en omstreken die het gebouw gaan gebruiken als inspiratieplek voor innovatie en samenwerking. Tijdens de Floriade zal het paviljoen worden ingericht met wisselende exposities en zal het een plek zijn voor themabijeenkomsten. Na de Floriade gaat het onderdeel uitmaken van de onderwijscampus met Aeres Hogeschool. Het paviljoen is ontworpen door Doepel Strijkers Architecten.

Status: ontwikkeling

Fenixloodsen

In opdracht van Heijmans Vastgoed heeft 4THECITY de herontwikkeling van de Fenixloods 1 ondersteund. Op Katendrecht in Rotterdam, tegenover hotel New York, liggen de Fenix Loodsen. De 1eloods wordt ingevuld met een multifunctioneel programma van creatieve, culturele en culinaire functies. Deze mix bestaat uit Codarts circusopleiding en circus Rotjeknor, naast Conny Janssen Danst en de Fenix Food Factory met een kleine bierbrouwerij/café en verswinkels, retail en (flexibele) kantoorfuncties. Parkeren completeert het programma in de bestaande onderbouw. De bovenbouw bestaat uit een carré van appartementen, die modulair zijn opgebouwd. 4THECITY heeft tevens ondersteund bij het in belegging brengen van het project bij APF International.

Status: realisatie, opdracht afgerond

Biosintrum

In opdracht van de gemeente Ooststellingwerf en de provincie Friesland heeft 4THECITY op het Ecomunitypark in Oosterwolde het Biosintrum ontwikkeld. Dit kenniscentrum voor de Biobased economy wordt voor tenminste 80% gemaakt van biobased materials. In nauwe samenwerking met studenten, Paul de Ruiter Architecten en lokale bedrijven zijn forse stappen gezet om in de nabije toekomst te kunnen komen tot volledig biobased gebouwen. Het Biosintrum biedt plaats aan 6 HBO- en MBO instellingen voor onderzoek en onderwijs. Daarnaast zal het lokale en regionale bedrijfsleven het centrum gaan gebruiken voor innovatie, ontmoeting en inspiratie. Het centrum wordt de uitvalsbasis voor het Kenniscentrum Bodem en het Applicatiecentrum Biobased Plastics. Het gebouw heeft een BREEAM Outstanding label.

Status: Opgeleverd afgerond

Nieuwbouw DrieGasthuizenGroep

Voor DrieGasthuizenGroep (DGG) in Arnhem heeft 4THECITY in de periode 2012-2017 verschillende woonzorggebouwen ontwikkeld. Daarnaast heeft 4THECITY voor DGG het duurzaamheidsprogramma opgezet. Voor één woonproject voor psychogeriatrische cliënten is namens DGG het contractmanagement met de ontwikkelende woningcorporatie gevoerd. Twee projecten zijn zelfstandig ontwikkeld: één gebouw (Klingelpoort) vooral gericht op de zelfstandige woonfunctie voor cliënten met een lagere zorgindicatie. Het laatste gebouw (Hoogstede) biedt huisvesting aan zelfstandige huurders met een zorgvraag en voor 4 groepen dementerende cliënten. Het laatste gebouw is duurzaam ontwikkeld en is het eerste woonzorggebouw in Nederland met een BREEAM certificaat (Excellent).

Status: 3 Opdrachten afgerond

Nieuwbouw Eosta

Eosta is een internationale fair trade distributeur van vers organisch fruit en groente, met een focus op overzeese producten zoals fruit en gewassen uit kassen. Eosta heeft vanwege de groei van haar werkzaamheden voor haar distributie en kantoorfaciliteiten een nieuwe locatie laten ontwikkelen. 4THECITY heeft de ontwikkelingsfase namens Eosta begeleid als opdrachtgever voor Volker Wessels Vastgoed en Rau Architecten. Duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en een optimale werkomgeving voor haar personeel, zowel in het kantoor als in de bedrijfsgebouwen, stonden centraal. Het project is voorzien van een zonnepanelendak van 1,5 hectare en is gemaakt van veel C2C gecertificeerde materialen. Het gebouw is medio 2018 opgeleverd en heeft een BREEAM Excellent label.

Status: Opgeleverd, opdracht afgerond

Herontwikkeling Roepaen

In opdracht van het Nationaal Restauratiefonds, de provincie Limburg, de gemeente Gennep en de gebouweigenaren ontwikkelde 4THECITY concepten voor een verbeterde positionering van dit (rijks)monumentale klooster. Dit moet gaan leiden tot een bestendige toekomst waar met een eenduidig inhoudelijk concept met een heldere juridische structuur weer financieel perspectief wordt geboden. Roepaen kan zo weer het culturele en inspirerende middelpunt van de regio worden. In de toekomst wordt het vernieuwde klooster een regionale ontmoetingsplek met ruimte voor eten, drinken, cultuur, werken en beleving.

Status: afgerond

Nieuwbouw Sterrenschool Hilversum

In opdracht van de gemeente Hilversum en STIP (openbaar basisonderwijs Hilversum) heeft 4THECITY, in samenwerking met Traject Advies en Management, de ontwikkeling begeleidt van de nieuwbouw voor de Sterrenschool. De school moet tot de duurzaamste en gezondste basisscholen in Nederland gaan behoren. De school is in nauw overleg met omwonenden en andere belanghebbenden ruimtelijk zorgvuldig ingepast in een oude binnenstedelijke omgeving. De principes van de frisse school zijn volledig op het ontwerp toegepast en heeft een EPC 0 (gasloos). De school opgeleverd in de loop van 2019.

Status: realisatie, opdracht afgerond

Ecomunitypark

Van 2012 tot 2016 was Bert Krikke Projectdirecteur van de ontwikkeling van het Ecomunitypark in Oosterwolde. In nauwe samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf en de provincie Friesland zijn de Structuurvisie, het bestemmingsplan het Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit laatste plan vormde op haar beurt weer de basis voor de Parkmanagementgids. Het park heeft als ambitie neergelegd om één van de duurzaamste bedrijvenparken van Europa te willen worden, waarop kennisuitwisseling en versterking van de biobased economy centraal staan. Ecomunitypark heeft inmiddels het BREEAM Outstanding certificaat ontvangen, als enige bedrijvenpark in Nederland. Ook de eerste gebouwen, van Ecostyle, die op het park zijn gerealiseerd hebben het predicaat BREEAM Outstanding en zijn in 2017 verkozen tot beste BREEAM bedrijfsgebouw ter wereld. Momenteel wordt het Biosintrum en de nieuwbouw van kaasmaker Kaaslust gerealiseerd.

Status: Opdracht afgerond

Duurzame gebieden Watertorenberaad

Het Watertorenberaad is een netwerkorganisatie waar ontwikkelaars, corporaties, gemeenten en beleggers deel van uitmaken. Samen met Watertorenberaadpartners Rebel Group en Urban Core, en ondersteund door verschillende architectenbureaus en kennispartners, heeft 4THECITY de kansen en mogelijkheden voor duurzame verstedelijking onderzocht. In de pilotsteden is onderzocht hoe tussenwijken in steden toekomstbestendig kunnen worden gemaakt, waarbij duurzaamheid, leefbaarheid, klimaatbestendigheid en sociale cohesie in de oplossingsrichtingen is meegenomen. De resultaten van de 4 pilots zijn vervat in de Handreiking Tussenwijken met toekomst die hier is te downloaden.

Status: opdracht afgerond

Theater aan de rijn

De Nieuwe Oost maakt als productiehuis voor dans, toneel en literatuur in Oost Nederland gebruik van Theater aan de Rijn voor het maken van producties en optredens. Dit stadtheater, gelegen in de binnenstad van Arnhem, is volledig herontwikkeld. Er is een nieuwe hoofdentree gemaakt waarbij het pand met haar entree 180 graden is omgekeerd. Het geeft een economische en esthetische impuls aan het gebied en de stad. 4THECITY heeft het Ontwikkelingsplan Accommodatie opgesteld en De Nieuwe Oost ondersteund bij de verwerving van het pand en het verkrijgen van gebouwsubsidies. Inmiddels maakt Bert Krikke onderdeel uit van de Raad van Toezicht van Theater aan de Rijn. Het verbouwde theater heeft in 2017 de prestigieuze Willem Diehl architectuurprijs gewonnen.

Status: Opdracht afgerond