Nieuwbouw Andalhof

Status: Opdracht opgeleverd & afgerond
In opdracht van Stichting Samen Zorgen wordt door 4THECITY in Herveld een woonzorggebouw ontwikkeld met 35 woonzorg appartementen. De huidige accommodatie voldoet niet meer aan de moderne wensen en eisen van bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg. Met oog voor de omgeving wordt een ‘healing environment’ gerealiseerd voor de ouderen met een zorgvraag uit Herveld-Andelst en omgeving. Duurzaamheid, flexibiliteit, inpasbaarheid en betaalbaarheid zijn kernbegrippen bij de ontwikkeling.

4THECITY was verantwoordelijk voor het ontwikkel- en ontwerptraject, de bestemmingsplan- en vergunningprocedure tot en met de aanbesteding. De Andalhof is in april 2021 opgeleverd.