Biosintrum

Status: Opdracht opgeleverd & afgerond
In opdracht van de gemeente Ooststellingwerf en de provincie Friesland heeft 4THECITY op het Ecomunitypark in Oosterwolde het Biosintrum ontwikkeld. Dit kenniscentrum voor de Biobased economy is voor tenminste 80% gemaakt van biobased materials. In nauwe samenwerking met studenten, Paul de Ruiter Architecten en lokale bedrijven zijn forse stappen gezet om in de nabije toekomst te kunnen komen tot volledig biobased gebouwen. Het Biosintrum biedt plaats aan 6 HBO- en MBO instellingen voor onderzoek en onderwijs. Daarnaast maakt het lokale en regionale bedrijfsleven gebruik van het centrum voor innovatie, ontmoeting en inspiratie. Het centrum is de uitvalsbasis voor het Kenniscentrum Bodem en het Applicatiecentrum Biobased Plastics. Het gebouw heeft een BREEAM Outstanding label en heeft in 2019 de Nederlandse Bouwprijs gewonnen. Het gebouw is in 2019 opgeleverd.