Ecommunitypark

Ecommunitypark

Status: Opdracht afgerond
Van 2012 tot 2016 was Bert Krikke Projectdirecteur van de ontwikkeling van het Ecomunitypark in Oosterwolde. In nauwe samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf en de provincie Friesland zijn de Structuurvisie, het bestemmingsplan het Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit laatste plan vormde op haar beurt weer de basis voor de Parkmanagementgids. Het park heeft als ambitie neergelegd om één van de duurzaamste bedrijvenparken van Europa te willen worden, waarop kennisuitwisseling en versterking van de biobased economy centraal staan.

Ecomunitypark heeft inmiddels het BREEAM Outstanding certificaat ontvangen, als enige bedrijvenpark in Nederland. Ook de eerste gebouwen, van Ecostyle, die op het park zijn gerealiseerd hebben het predicaat BREEAM Outstanding en zijn in 2017 verkozen tot beste BREEAM bedrijfsgebouw ter wereld. Op het park is door 4THECITY ook het Biosintrum gerealiseerd.