Floriade 2022

Status: Opdracht afgerond
Ontwikkeling Floriade Almere 2022

In opdracht van Floriade BV heeft 4THECITY de ontwikkeling voor deze nieuwe wereldtuinbouwtentoonstelling gecoördineerd. Hoofdthema's voor de nieuwe Floriade zijn Feeding, Greening, Healthying en Energising the City. In samenwerking met Amvest en Dura Vermeer, die in het Floriadegebied een woonwijk van 660 woningen fasegewijs ontwikkelen, wordt de 7de Floriade vormgegeven. Met onder meer een arboretum met 1600 soorten bomen en planten, een circulaire en duurzame tijdelijke inrichting, (inter)nationale inzendingen en themapaviljoens. In 2022 moet deze Floriade gaan leiden tot een ongekende bezoekerservaring. Na de Floriade gaat de inrichting en een deel van de gebouwen onderdeel uitmaken van de stadswijk Hortus.


Paviljoen Provincie Flevoland

In opdracht van en in samenwerking met de provincie Flevoland heeft 4THECITY de ontwikkeling en aanbesteding van dit 1e paviljoen op de Floriade begeleid. Dit paviljoen, met de naam Food Forum, moet plek gaan bieden aan gemeenten en bedrijfsleven uit Almere en omstreken die het gebouw gaan gebruiken als inspiratieplek voor innovatie en samenwerking. Tijdens de Floriade zal het paviljoen worden ingericht met wisselende exposities en zal het een plek zijn voor themabijeenkomsten. Na de Floriade gaat het onderdeel uitmaken van de onderwijscampus met Aeres Hogeschool. Het paviljoen is ontworpen door Doepel Strijkers Architecten en wordt in 2020 gerealiseerd.