Verduurzaming Tussenwijken

Status: Opdracht afgerond
Het Watertorenberaad is een netwerkorganisatie waar ontwikkelaars, corporaties, gemeenten en beleggers deel van uitmaken. Samen met Watertorenberaadpartners Rebel Group en Urban Core, en ondersteund door verschillende architectenbureaus en kennispartners, heeft 4THECITY in 2017-2018 de kansen en mogelijkheden voor duurzame verstedelijking onderzocht. In de pilotsteden is onderzocht hoe tussenwijken in steden toekomstbestendig kunnen worden gemaakt, waarbij duurzaamheid, leefbaarheid, klimaatbestendigheid en sociale cohesie in de oplossingsrichtingen is meegenomen. De resultaten van de 4 pilots zijn vervat in de Handreiking Tussenwijken met Toekomst. Klik hier voor het rapport.